Thanh lý tủ trưng bày cũ, có mặt gương – TTBC25

2,450,000