Thanh lý tủ quần áo cũ 3 cánh

3,400,000 2,480,000