Thanh lý tủ kệ kính đựng hồ sơ cũ

2,350,000 1,780,000