Thanh lý tủ hồ sơ kính lùa 1m2 cũ

2,350,000 1,750,000