Thanh lý tủ hồ sơ sắt cũ 6 cánh hòa phát

1,400,000