Thanh lý tủ hồ sơ sắt cũ 6 cánh hòa phát

1,800,000 1,400,000