Thanh lý tủ hồ sơ 80x2m có kính cũ_THSC254

1,550,000