Thanh lý tủ hồ sơ 80x2m có kính cũ_THSC254

2,200,000 1,550,000