Thanh lý sofa góc tiếp khách bọc vải xanh cũ

4,450,000