Thanh lý sofa góc tiếp khách bọc vải kèm bàn kính sofa cao cấp cũ

6,500,000 5,000,000