Thanh lý sofa góc tiếp khách bọc vải kèm bàn sofa gỗ cũ

4,000,000 3,450,000