Thanh lý sofa góc tiếp khách bọc vải xanh cũ

6,000,000 4,450,000