Thanh lý sofa giường hàng tồn kho giá rẻ SFG06

2,200,000