Thanh lý quầy lễ tân thẳng 1m6 trắng chỉ Đỏ Q40

4,250,000 4,000,000