Thanh lý quầy lễ tân thẳng 1m6 trắng chỉ Đỏ Q40

4,000,000