Thanh lý kệ hồ sơ thấp 2 ngăn cao cấp

950,000 750,000