Thanh lý kệ hồ sơ, kệ sách cũ cao cấp giá rẻ

2,250,000