Thanh lý giường ngủ gỗ đẹp mới 95%

6,000,000 2,950,000