Thanh lý ghế xoay trưởng phòng lưng lưới cao chân gang cao cấp cũ

2,000,000 1,350,000