Thanh lý bàn làm việc cũ 1m5, 3 vách ngăn

1,850,000 1,550,000