Thanh lý bàn họp cũ chân sắt 2m x 1m2 giá rẻ

2,400,000 2,000,000