Thanh lý bàn giám đốc tồn kho nhiều hộc tủ

5,200,000 3,980,000