Thanh lý tủ trưng bày điện thoại 1m2 x 2m4 cửa kính lùa

2,500,000