Thanh lý tủ trưng bày 1m2 x 2m ngăn gỗ T02

3,500,000 2,750,000