Thanh lý tủ kệ kính trưng bày có đèn tồn kho

4,780,000