Thanh lý tủ kệ kính trưng bày có đèn tồn kho

5,200,000 4,780,000