Thanh lý kệ trưng bày khung sắt liền tủ đóng mới

2,500,000 2,080,000