Thanh lý kệ trưng bày khung sắt liền tủ đóng mới

2,080,000