Thanh lý kệ trang trí phòng khách tồn kho

6,000,000 5,100,000