Thanh lý kệ trang trí phòng khách tồn kho

5,100,000