Thanh lý kệ trưng bày màu trắng tồn kho giá rẻ

2,950,000