Thanh lý bàn giám đốc cũ 70cm*1m6 tồn kho

1,450,000