Thanh lý bàn giám đốc cũ 70cm*1m6 tồn kho

2,500,000 1,450,000