Bàn trưởng phòng cao cấp 1m2 liền hộc

2,250,000 1,930,000