Thanh lý kệ trưng bày cũ 1m2*1m9 sâu 30cm – KC08

1,350,000