Thanh lý kệ trưng bày cũ 1m2*1m9 sâu 30cm – KC08

2,500,000 1,350,000