Thanh lý bàn giám đốc tồn kho 1m6 gỗ tự nhiên

4,500,000