Thanh lý tủ hồ sơ cũ 2 cánh cũ giá rẻ

1,000,000 750,000