Thanh lý tủ hồ sơ giám đốc 1m8x2m có kính cũ

5,000,000 3,900,000