Thanh lý tủ hồ sơ sắt 3 cánh có kính tồn kho

4,000,000 3,500,000