Thanh lý tủ hồ sơ sắt 3 cánh có kính tồn kho

3,500,000