Thanh lý bàn làm việc cũ 1m2 không hộc kem

450,000