Thanh lý ghế giám đốc 2 chức năng tay ốp gỗ tồn kho_GGDM10

4,500,000 3,700,000