Thanh lý kệ hồ sơ 90cm*2m giá rẻ

1,380,000 980,000