Thanh lý ghế Gaming kết nối Bluetooth cao cấp

3,500,000 2,700,000