Thanh lý giường 1m6 cũ đẹp như mới

3,850,000 2,950,000