Thanh lý bộ sofa tiếp khách bọc simili cao cấp tồn kho

11,000,000 9,950,000