Thanh lý bộ sofa tiếp khách bọc simili cao cấp tồn kho

9,000,000 8,080,000