Thanh lý bộ sofa góc bọc simili tồn kho

6,080,000