Thanh lý bộ sofa góc bọc simili tồn kho

6,900,000 6,080,000