Thanh lý bàn tràn mặt đá 1m3 x 70cm màu trắng

5,500,000 4,950,000