Thanh lý bàn tràn mặt đá 1m3 x 70cm màu trắng

4,950,000