Thanh lý tủ bếp treo tường hàng tồn kho

2,650,000 1,950,000