Thanh lý bộ bàn ghế cafe bàn vuông 2 tầng hàng tồn kho

1,150,000