Thanh lý bộ bàn ghế Victotia tồn kho

3,950,000 3,100,000