Thanh lý bộ bàn ghế sân vườn hàng tồn kho

4,000,000 3,500,000