Thanh lý bàn cafe cũ, mặt gỗ, xếp gọn được

220,000