Sofa Katana hàng cao cấp tồn kho giá rẻ

6,500,000 5,000,000