Bàn giám đốc 1m4 liền hộc giá rẻ

3,200,000 2,780,000