Thanh lý bộ bàn ghế quán ăn đơn giản hàng tồn kho

1,200,000