Xả kho, thanh lý bàn ghế quán ăn cũ, giá rấ rẻ – BCFC80+ GCFC131

820,000