Thanh lý bộ bàn ghế quán ăn 6 ghế đôn hàng tồn kho

2,200,000 1,800,000