Thanh lý bộ bàn ghế quán ăn 6 ghế đôn hàng tồn kho

1,800,000