Thanh lý tủ giày dép gỗ tự nhiên tồn kho

2,300,000