Thanh lý tủ giày dép gỗ tự nhiên tồn kho

2,600,000 2,150,000