Thanh lý quạt điều hoà cũ giá rẻ còn dùng tốt

1,450,000