Thanh lý giường gội đầu bồn nhựa cũ

2,000,000 1,200,000