Thanh lý ghế giám đốc, trưởng phòng cũ giá rẻ – GGDC43

1,050,000