Bàn họp hàng tồn kho mới 95% 2m x 1m giá rẻ

3,000,000 1,450,000